Artyści 2014

Powrót

Urodzony w 1984 roku w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Uprawia sztukę konceptualną posługując się rozmaitymi środkami do zbudowania wypowiedzi. Realizuje swoje prace zarówno w galeriach jak i w przestrzeni miejskiej.
Poprzez sztukę prowadzi badania nad poszerzaniem i rozwijaniem rzeczywistości. Jeden z takich projektów „Znak Szeptu” miał swoją premierę na wystawie towarzyszącej Biennale w Wenecji w 2011 roku. Projekt ten ma na celu wprowadzenie do użytku nowego znaku interpunkcyjnego, znaku szeptu.
Jego streetartowe prace zostały zrealizowanie między innymi w Warszawie, Londynie, Ljublianie, Nowym Jorku i Izraelu. Od roku 2009 pełni role pedagoga. Obecnie prowadzi zajęcia w pracowni litografii na ASP w Warszawie, oraz uczy rysunku i grafiki w Instytucie Edukacji Artystycznej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W 2012 roku obronił tytuł doktora sztuk pięknych na macierzystej uczelni (ASP Warszawa).
Był stypendystą programu Ministerstwa Sztuki i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

Więcej informacji o Jaremie można znaleźć tu.

deploy