Paweł Kowzan

Powrót

Paweł Kowzan (ur. 1980, Wrocław) – autor instalacji i działań performatywnych, łączących problematykę przestrzeni publicznej z wymiarem site-specific, zarówno wewnątrz jak i poza strukturami sztuki. Jego praktyka opiera się na wartościach pracy zdalnej, rozpraszaniu autorstwa i oddalaniu uwagi oraz na samoorganizacji
i współpracy/pracy grupowej, często w duchu filozofii DIY. Zainteresowany kwestiami partycypacji, negocjowania sfery publicznej, relacji społecznych, ale
i widoczności, trwałości, autorstwa oraz praw własności. Znany również jako “dwaesha”, kojarzony ze sceną post-graffiti/street art. Współzałożyciel galerii/sieci wsparcia “Bardzo” (od 2001). Członek interdyscyplinarnej kooperatywy “maybe it’s the bees”. Mieszka i pracuje w Łodzi oraz we Wrocławiu. 


-----------------------------------------------------------------------------------


Na projekt składają się: 1)wynegocjowana z organizatorem umowa regulująca zasady przygotowania dzieła, 2)jej udostępnienie – publikacja, 3)wynikające ze zobowiązania “specyficzne” dzieło. 

Umowa – dokument ten z jednej strony tworzy prawnie wiążące zobowiązanie,
z drugiej zaś stanowi odzwierciedlenie wybranych aspektów warsztatu i strategii pracy autora.

Publikacja – przedruk powyższej umowy uzupełniony o dwa kontekstualizujące teksty: sytuujący w obrębie wcześniejszej działań (historyczki sztuki Joanny Kobyłt) oraz podejmujący kwestie prawne (historyczki sztuki i prawniczki Agnieszki Kilian) / do pobrania jako plik PDF (~700 KB).

Dzieło – konstrukcja umowy pozwala traktować powyższe wydawnictwo jako już wypełnione formalne zobowiązanie (gest stricte konceptualny), jednak mając na uwadze charakter dotychczas podejmowanej praktyki artystycznej, trzeba założyć, że choć nieeksponowane wprost, to coś się jeszcze wydarzy/właśnie się dzieje…

[Propozycję można interpretować zarówno jako synekdochę “projektu streetartowego”, jak również np. poprzez odwołanie do filozofii hackerskiej
(i świadomości, że światem rządzi software, który nigdy nie jest neutralny), jako przejaw walki z determinizmem systemowym.]deploy